www.tara-apartmani.com

Jezik...

Tara-Zaovinsko jezero

SOKOLINA

Sljivovica
Sljivovica

O TARI

          Na samo 8km od Kaluđerskih bara nalazi se Sokolina, turistička lokacija sa velikim potencijalom. Visoravan sa prelepim livadama okružena šumama jele, smrče, bukve,  predstavlja pravu vazdušnu banju. Povoljna klima ovog područja , nadmorska visina, atmosferski pritisak, njegov sastav i vlažnost, deluju lekovito na ljudski organizam, najbolje na hronične plućne bolesti. Konfiguracija terena je idealna za duge šetnje i bavljenje planinskim biciklizmom. Očuvane šume predstavljaju prirodni rashlađivač u toplim letnjim mesecima.

 

Reč  je o najsuvljem delu  Ravne Tare, dobro osunčanom  i zaštićenom konfiguracijom terena od dominantnih vetrova. Nadmorska visina od oko 1000m   posebno doprinosi identifikaciji lokaliteta Sokoline za razvoj zdravstvenog turizma.

 

Teritoriji Sokoline pripada deo površine Nacionalnog parka Tara, a u neposrednoj blizini područja nalazi se prirodno stanište zaštićene vrste - medveda.

 

Sokolina predstavlja veliku osunčanu zaravan između dva dominantna uzvišenja Suve glave i Branevine, na samoj granici sa prirodnim rezervatom kanjona Rače. koji istovremeno predstavlja glavni turistički motiv ovog područja. Sokolinu posredno tangira tarska magistrala, što je fizički izdvaja od aktuelnih tranzita i glavnih turističkih centara. Prirodno morfološke karakteristike čine mogućim njeno povezivanje sa Oslušom, različitim vrstama rekreativnih putanja.

 

Sokolina je idealna za pešačke ture a lepi su i tereni za planinski biciklizam.

 

O TARI