www.tara-apartmani.com

Jezik...

Tara-Zaovinsko jezero

OSLUŠA

Sljivovica
Sljivovica

O TARI

          Osluša se nalazi u blizini Mitrovca iznad strmih padina prema Drini neposredno uz tarsku magistralu. U morfološkom pogledu područje Osluše se generalno može okarakterisati kao zatalasana visoravan, prosečne nadmorske visine oko 1000 m. Idealno je mesto za planinski biciklizam i duge šetnje šumskim putevima.

O TARI

OSLUŠA - SMEŠTAJ