www.tara-apartmani.com

Jezik...

DRUŠTVO ZA UNAPREĐENJE TURIZMA I POLJOPRIVREDE „NAŠA TARA“

          Društvo za unapređenje turizma i poljoprivrede „Naša Tara“ je nevladina organizacija, udruženje građana, čiji su osnivači nastanjeni na teritoriji Republike Srbije, koji se bave očuvanjem eko i etno nasleđa Tare, očuvanjem starih zanata i rukotvoračke delatnosti ,oživljavanjem seoskog ambijenta, zaštitom životne sredine, planiranjem i realizacijom održivog ruralnog razvoja, edukacijom lokalnog stanovništva o očuvanju i zaštiti eko i etno nasleđa, izradi projektne dokumentacije za zaštitu životne sredine i pripremi i izdavanju svih vrsta publikcija i proizvoda  za prezentaciju turističke ponude kraja. Kao takvo Društvo je neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija.

 

Društvo deluje na teritoriji opština Bajina Bašta i Užice ,teritoriji Srbije, a sarađuje sa drugim organizacijama i pojedincima sa teritorije Srbije, kao i sa predstavnicima stranih organizacija i pojedincima.

 

Ciljevi i zadaci Društva „Naša Tara“ su:

 

 • Očuvanje bogatstva  eko i etno nasleđa Tare, očuvanje prirodne baštine, duha ognjišta, duha drveta, šindre i kamena u funkciji unapređenja eko-ruralnog turizma
 • Očuvanje auteničnih starovlaških  brvnara, katuna i čobanskih koliba,
 •            njihova revitalizacija i  uključenje u tuirističku ponudu Tare

 • Oživljavanje seoskog ambijenta, i obezbeđenje smeštajnih kapaciteta  u funkciji razvoja sela  i njegove  turističke ponude
 • Unapređenje proizvodnje zdrave hrane, sa ekološkim sertifikatom, na poljiprivrednim gazdinstvima u funkciji podizanja kvaliteta turističke ponude
 • Obuka u  sakupljanju lekovitog bilja i šumskih plodova i njhove prerade
 • Očuvanje starih zanata i rukotvoračke delatnosti, oživljavanje proizvodnje suvernira
 • Edukacija lokalnog stanovništva, u prvom redu seoskog o očuvanju etno i eko nasleđa
 • Očuvanje i zaštita kulturnih i istorijskih vrednosti, očuvanje lokalne tradicije i običaja i upoznavanje drugih sa njima u sklopu turističke ponude
 • Izrada projekata za zaštitu životne sredine i afirmacije održivog ruralnog razvoja,izrada projektne dokumentacije i biznis planova za obnavljanje  kuća brvnara, gazdinstava, razvoj infrastrukture i uredenje sela, a u funkciji bavljenja eko-ruralnim turizmom
 • Saradnja sa međunarodnim, nacionalnim, regionalnim vladinim i nevladinim organizacijama i lokalnim zajednicama, u programima definisanim ciljevima i zadacima društva
 • Priprema i izdavanje elektronskih i štampanih publikacija za potrebe informisanja, obrazovanja i obuke lokalnog  stanovništva u skladu sa navedenim ciljevima i zadacima kao i prezentacije turističke ponude kraja
 • LOV I RIBOLOV NA PLANINI TARI

  Lov

   

  Lov u Nacionalnom parku Tara je uvek organizovan i usklađen sa planskim dokumentima. Trenutno se odobrava lov na srneću divljač i divokoze, dok je mogućnost lova na vukove i divlje svinje u razmatranju. Medvedi se nalaze u lovostaju ali se mogu osmatrati i fotografisati na hranilištima. U šumama Nacionalnog parka Tara kreće se oko 40 medveda, 300 divokoza, 320 srna i 40 divljih svinja. Brojno stanje vukova i ostalih lovnih i nelovnih vrsta u Parku, varira tokom godina i perioda u godini. Dozvolu za lov i translokaciju divljači na druga područja, odobrava Služba za zaštitu i unapređenje lova i ribolova JP ˝Nacionalni park Tara˝.

   

   

  Ribolov

   

  Najatraktivnije ribolovne vode Tare su jezera ˝Spaići˝ i ˝Beli Rzav˝ u Zaovinama sa površinom od 370 ha, kao i jezero Perućac u dužini od 24 km ili do same državne granice. Mogućnost ribolova pastrmke, soma, klena, skobalja na nadmorskoj visini od 900 metara je posebna privilegija posetilaca ove planine. Dozvola se pribavlja u svim objektima JP ˝Nacionalni park Tara˝ namenjenim turistima i kod ovllašćenih saradnika. Ne prepručuju se izleti i ribolov u kanjonu Drine, bez prethodne najave i konsultacije sa dežurnim ribočuvarem. Iznenadne promene vremena i uvek nepredvidivi sipari sa obližnjih litica, mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za usamljene pecaroše.